Detalji obuke

Home   /   PRIORITETI ODRŽIVOG RAZVOJA, FONDOVI I PRIPREMA PROJEKATA

Informacije obuke

 • Predavač:Konsultant Balkanskog Saveta sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti izrade projekta za korišćenje bespovratnih sredstava iz fondova EU
 • Datum:24. i 25. novembar 2017.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 9 do 16 časova
 • Cena: 17.000

PRIORITETI ODRŽIVOG RAZVOJA, FONDOVI I PRIPREMA PROJEKATA

Jelena Pajović Van Reenen

Kroz kombinaciju predavanja i interaktivnih vežbi polaznici će ovladati metodologijom Pristupa logičkog okvira (LFA) koja se koristi u različitim fazama projektnog ciklusa, kao i analizama neophodnim za formulaciju projektnih predloga. Takodje će ovladati veštinom planiranja aktivnosti u skladu sa ciljevima koje žele da ostvare.

Namenjeno: Stručnjacima u javnom i privatnom sektoru, u oblastima koji se bave zaštitom životne sredine, razvojem infrastrukture,  turizmom i kulturom. Obuka nije namenjena samo onima koji će pisati projekte, već svima koji će biti uključeni u planiranje i sprovođenje projekata.

Cilj obuke je da polaznicima pruži opšta znanja o prioritetima održivog razvoja, dostupnim fondovima, kao i da im omogući savladavanje veštine razvoja projektnih predloga.

PROGRAM OBUKE:

 • Prioriteti održivog razvoja –  dostupni fondovi;
 • Pristup logičkog okvira – uvod;
 • Pristup logičkog okvira- faza analize 1 (analiza problema, analiza zainteresovanih strana);
 • Pristup logičkog okvira- faza analize 2 (analiza ciljeva, analiza strategija);
 • Pristup logičkog okvira- faza planiranja 1 ( logička matrica- indikatori, sredstva verifikacije);
 • Pristup logičkog okvira- faza planiranja;
 • Upravljanje projektnim ciklusom;
 • Priprema projekata;
 • RADIONICA: Pitanja, odgovori i instrukcije.

KOTIZACIJA I PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 17.000 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs ili nas možete kontaktirati na telefone +381 11 655 83 05 ili 064 821 33 20.