Detalji obuke

Home   /   Računarske prevare – prepoznavanje, prevencija i zaštita –

Informacije obuke

  • Naziv seminara:Računarske prevare – prepoznavanje, prevencija i zaštita -
  • Predavač:Slobodan Stojadinović, IT ekspert Ministarstva spoljnih poslova RS
  • Datum:27. avgust 2020. godine
  • Vreme:od 10 do 14h

Računarske prevare – prepoznavanje, prevencija i zaštita –

Slobodan Stojadinović, IT ekspert Ministarstva spoljnih poslova RS

PROGRAM WEBINARA: 

1. Informatičko društvo, internet i kompjuterski kriminal

2. Prevara
    2.1. Pojam prevare
    2.2. Trougao prevare

3. Socijalni inženjering
    3.1. Pojam socijalnog inženjeringa
    3.2. Izvođenje napada socijalnim inženjeringom
    3.3. Tipovi i tehnike socijalnog inženjeringa

3.3.1. Baiting
3.3.2. Phishing
3.3.3. Spear phishing
3.3.4. Pretexting
3.3.5. Quid pro quo
3.3.6. Whaling (business email compromise)
3.3.7. Shoulder surfing
3.3.8. Tailgating
3.3.9. Dumpster diving

    3.4. Istorijski primeri socijalnog inženjeringa
    3.5. Prevencija i zaštita od socijalnog inženjeringa

4. Računarske prevare
    4.1. Pojam računarske prevare
    4.2. Tipovi i tehnike računarskih prevara

4.2.1. Nigerijska prevara
4.2.2. Prevara autoritetom
4.2.3. SPAM
4.2.4. Prevara sa nagradama
4.2.5. Prevara sa zlonamernim aplikacijama
4.2.6. Prevara iz oblasti elektronskog poslovanja i elektronskog bankarstva
   

    4.3. Primeri računarskih prevara
    4.4. Prevencija i zaštita od računarskih prevara

5. Računarske prevare u toku pandemije
    5.1. Кakve opasnosti nosi rad od kuće?
    5.2. Prevencija i zaštita tokom rada od kuće
    5.3. Primeri prevara u toku pandemije

5.3.1. Lažni lekovi
5.3.2. Lažni saveti SZO
5.3.3. Povraćaj poreza?
5.3.4. Obaveštenja Centra za kontrolu i prevenciju bolesti
5.3.5. Medijske manipulacije
5.3.6. Poruka Bila Gejtsa
5.3.7. Pismo Didijea Roloa
5.3.8. Elektronska kupovina
5.3.9. Lažni humanitarci
5.3.10. Lažni higijeničari
5.3.11. Tumačenje podataka

6. Zaključak i pitanja

 

KOTIZACIJA, PRIJAVA I POPUSTI:

  • Kotizacija za učešće iznosi  9.500 dinara ( +  PDV-a) 
  • Odobravamo popust od 10% za avansnu uplatu, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20