Detalji obuke

Home   /   Primena novih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada

Informacije obuke

 • Naziv seminara:PRIMENA RADNOG ZAKONODAVSTVA
 • Datum:19. april 2019.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 13 do 18 časova
 • Cena: 10.500

Primena novih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada

Strucnjaci za oblast zarada (plata) i drugih primanja zaposlenih i za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa

Primena novih zakonskih rešenja u 2019. godini u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa i po osnovu rada. Zasnivanje i prestanak radnog odnosa. Obaveze poslodavca prilikom prijave zaposlenog na obavezno osiguranje. Pravo zaposlenog na zaradu (platu) i druga novčana primanja. Nedoumice i problemi u praksi

 

Cilj seminara: Praktična primena odredbi propisa iz oblasti radnog zakonodavstva.

Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih; zaposleni i sindikalni predstavnici koji rade na primeni zakona i drugih propisa; predstavnici sindikata u javnim preduzećima, javnim službama i realnom sektoru.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad i usklađivanje podataka sa propisima vezi sa evidenicijama u oblasti rada;
 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa;
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 • Ugovor o radu;
 • Radni odnos na određeno vreme;
 • Odmori i odsustva;
 • Prestanak radnog odnosa;
 • Evidencija na radu (dolazak i odlazak sa rada, prekovremeni rad);
 • Dnevna evidencija prekovremenih sati rada;
 • Novi iznos minimalne cene rada u 2019. g i uticaj na ostvarivanje novčanih primanja iz radnog odnosa;
 • Novi neoprezivi iznosi zarade i drugih primanja u 2019. godini;
 • Obaveze poslodavca prema ,,novim i starim’’ porodiljama;
 • Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva od 01.07.2018. godine;
 • Pravo na novčano primanje porodilja koje nisu u radnom odnosu;
 • Zarada (plata) i naknada zaposlenih;
 • Druga primanja zaposlenih.
 • RADIONICA: Pitanja, odgovori, instrukcije.

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20