Detalji obuke

Home   /   Odredbe kojima se obezbeđuje stavljanje u promet hemikalija na tržištu EEA

Informacije obuke

  • Seminar:EU legislativa – REACH Uredba
  • Predavač:Sonja Roglić, Olivera Pavićević, Snežana Joksimović, Ministarstvo zaštite životne sredine
  • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
  • Datum:10. februar 2018.
  • Vreme:od 10 do 16 časova
  • Cena: 12.000

Odredbe kojima se obezbeđuje stavljanje u promet hemikalija na tržištu EEA

Sonja Roglić, Olivera Pavićević i Snežana Joksimović, Ministarstvo zaštite životne sredine

Cilj seminara: Ovaj seminar treba da pruži osnovna objašnjenja srpskim proizvođačima supstanci, proizvođačima (formulatorima) smeša i proizvođačima proizvoda koji izvoze u EEA, kako bi im se objasnili zahtevi REACH Uredbe u cilju izvoza svojih proizvoda na tržište EEA.

Svaki proizvođač hemikalija u Srbiji, uzimajući u obzir da se tržište smanjuje ukoliko proizvodi nisu usklađeni sa zahtevima Evropske legislative u cilju ekonomskog opstanka i mogućnosti osvajanja novog tržišta, treba da bude adekvatno informisan o svim regulatornim zahtevima kojima je uslovljeno tržište EU.

Takođe, postojeća Evropska legislativa biće obavezna za sve srpske proizvođače supstanci, smeša i proizvoda. Bez ispunjavanja propisanih zahteva ni jedan privredni subjekt, neće moći da nastavi sa poslovanjem danom ulaska Srbije u EU.

Pravila su ista za sve zemlje koje nisu članice EU, uključujući zemlje našeg regiona.

 

Osnovno načelo REACH Uredbe – „Bez podataka nema tržišta“- „No data no market“ postavlja niz pitanja na koje treba naći odgovor.

 

 

PROGRAM:
1. Registracija, dokazivanje ekvivaletnosti supstance za registraciju
2. Identifikacija supstanci – priprema identifikacionog profila supstance
3. Šta je Ovlašćeni zastupnik, njegove obaveze, kako ga izabrati..
4. Koje su obaveze proizvođača supstance (metali, industrijske sirovine…)
5. Koje su obaveze formulatora smeše (detergenti, sredstva za pranje i čišćenje, boje i lakovi, građevinski materijal, legure…)
6. Koje su obaveze proizvođača proizvoda (podne obloge, nameštaj, tekstilni predmeti, platični predmeti.)
7. Za koje SVHC supstance i načine korišćenja je izdata autorizacija u EU
8. Nacionalni propisi u vezi SVHC supstanci – izmene i dopune
9. Nacionalna legislativa o ograničenjima i zabranama – izmene i dopune

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

  • Kotizacija iznosi 12.000 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike. Za učesnike iz regiona kotizacija iznosi 100 EUR i važe isti popusti. 
  • Odobravamo popust od 5% za uplate u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
  • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
  • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs