Detalji obuke

Home   /   Rukovodilac kao kouč

Informacije obuke

 • VEBINAR:18. maj 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Sanja Leverda, psiholog, detalji na stranici
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Rukovodilac kao kouč

Sanja Leverda, psiholog

KOUČING U FUNKCIJI UNAPREĐENJA RUKOVODILAŠKIH VEŠTINA – napredni nivo

Cilj treninga: Prepoznavanje koučinga kao metode motivisanja i razvoja zaposlenih u cilju ostvarivanja organizacionih ciljeva i upoznavanje sa osnovnim veštinama koučtinga i benefitima njegovog korišćenja za zaposlene i organizaciju.

Po završetku obuke, polaznici će:

 • potpunije razumeti svrhu, značaj i benefite koučinka za svoju organizaciju
 • razumeti razliku između koučinga i drugih metodad razvoja zaposlenih
 • razumeti na koji način primena koučinga u organizaciji utiče na poboljšanje interpersonalne komunikacije, rast motivacije i povećanje učinka zaposlenih
 • upoznaće se sa osnovnim veštinama koučinga
 • razumeti koučing stav
 • naučiti da prepoznaju kada je najbolje primeniti koučing kao metod razvoja i unapređenja profesionalnih potencijala zaposlenih

 

Ciljna grupa: Rukovodioci i zaposleni u HR jedinicama

Metode i tehnike: Predavanje, diskusija, e-ankete. Pre vebinara, polaznici će u elektronskom obliku dobiti kratak pisani materijal koji će im poslužti kao uvod u temu koja će se obrađivati na obuci. Sedam dana nakon obuke, trener će odgovarati na pitanja koja polaznici mogu dostavljati elektronskim putem.

Predavač: Sanja Leverda, psiholog sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti organizacione psihologije i upravljanja ljudskim resursima, posebno angažovana u profesionalnoj selekciji i razvoju kompetencija zaposlenih u državnom i privatnom sektoru; akreditovani trener Nacionalne akademije za javnu upravu za oblast Upravljanja u javnoj administraciji i Lični razvoj i veštine, licnecirani profesionalni kouč (European Coaching Association); ima ogromno predavačko iskustvo na brojnim savetovanjima, seminarima i konferencijama.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Šta je koučing?
 • Razlika između koučinga, mentoringa i konsaltinga
 • Koučing – neophodna kompetencija za uspešno rukovođenje
 • Osobine dobrog kouča
 • Analiza potreba u profesionalnom razvoju kliljenta / zaposlenog
 • Direktivni stil ili koučing
 • Veština aktivnog slušanja
 • Koučing pitanja
 • Praćenje progresa / fidbek
 • Individualni i timski koučing
 • Značaj primene koučinga u organizaciji

 

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322