Detalji obuke

Home   /   SELEKCIONI INTERVJU

Informacije obuke

 • Seminar:SELEKCIONI INTERVJU. KAKO VODITI INTERVJU ZA POSAO I POSTAVLJATI PRAVA PITANJA?
 • Predavač:Sanja Leverda, psiholog
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:26.januar 2018.
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

SELEKCIONI INTERVJU

Sanja Leverda, psiholog sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti organizacione i kliničke psihologije. Učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metoda upravljanja ljudskim resursima i njihova primena u radnim organizacijama. Ima predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama. Glavne oblasti rada – Regrutacija i selekcija kadrova, Razvoj sistema kompetencija u organizaciji, Veštine komunikacije, Veštine rukovođenja, Rešavanje konflikata, Upravljanje stresom.

Cilј treninga: Unapređenje veština polaznika za sprovođenje selekcionog intervjua; upoznavanje polaznika sa tehnikom intervjua na bazi kompetencija; objektivnije i kvalitenije donošenje odluke o izabranom kandidatu.

Cilјna grupa: Članovi konkursnih komisija za selekciju kandidata, rukovodioci koji žele da unaprede veštine prepoznavanja dobrih kandidata za posao, zaposleni u jedinicama za ljudske resurse …

 

 

PROGRAM:

 • Kakvu osobu tražimo?
 • Specifikacija/profil osobe;
 • Prevazilaženje prepreka za razgovor;
 • Veštine dobrog intervjuera;
 • Šta su kompetencije, zašto ih koristiti, kako ih merimo?
 • Određivanje kompetencija zaposlenih prema opisima poslova.
 • Indikatori ponašanja.
 • Priprema pitanja za intervju baziranog na kompetencijama.
 • Tehnike efikasnog postavljanja pitanja.
 • Pitanja za izbegavanje.
 • Ocenjivanje odgovora i izbor kandidata.

 

Po završetku obuke, polaznici će:

 • Bolje razumeti značaj primene objektivnog pristupa selekciji kadidata, kao i benefite savremenog pristupa za svoju organizaciju;
 • Biti upoznati sa primenom koncepta kompetencija u postupku selekcije i intervjuisanja kandidata;
 • Unaprediti veštine sprovođenja selekcionog intervjua baziranog na kompetencijama;
 • Biti u mogućnosti da poboljšaju veštinu donošenja objektivnije i kvalitenije odluke o izboru odgovarajućeg kandidata

 

Oblik stručnog usavršavanja:  Stručno usavršavanje će se realizovati putem informativnog rada i radionica.

Metode i tehnike: Predavanje, diskusija, simulacija, studija slučaja, individualne i grupne vežbe.

Veličina grupe: Do 15 učesnika

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 10.500 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs