Detalji obuke

Home   /   Šifarnik zanimanja i novine na Portalu CROSO

Informacije obuke

 • Naziv radionice:Šifarnik zanimanja i novine na Portalu CROSO
 • Datum i vreme:03.septembar 2020. od 14h
 • On-line nastava:Putem WebPlatforme preko koje kroz praktičan prikaz na svom računaru možete korak po korak ispratiti rad na Portalu CROSO

Šifarnik zanimanja i novine na Portalu CROSO

Nemanja Milenković, savetnik direktora, zaposlen u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Službeni glasnik RS br.91/2019.) kojim se do kraja 2020. godine produžava ažuriranje podataka.

Podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18) , u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. (stav 4. tačka 1)  al. 11-13 ovog Zakona.

Ciljna grupa: Ovlašćena lica za unos podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

PROGRAM:

RAD NA PORTALU CROSO

 • Praktičan rad na Portalu CR-a – obuka se vrši na testnom Portalu CR-a.
 • Najčešće greške koje se javljaju u radu na Portalu Centralnog registra.
 • Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar.
 • Analiza spornih situacija kroz primer prijave, promene, odjave, prijave i odjave osiguranog lica kao i pregled željenog M obrasca.
 •  Novi izveštajni sistem na Portalu CR-a. Praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenim sa Portala.
 • Automatska overa zdravstvenih kartica.Preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija ,vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica.

ŠIFARNIK ZANIMANJA

 • Sadržina Jedinstvenog kodeksa šifara za evidenciju u oblasti rada sa posebnim osvrtom na strukturu Šifarnika zanimanja.
 • Primena Šifarnika zanimanja prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.
 • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad i usklađivanje podataka sa propisima u vezi sa evidencijama u oblasti rada.
 • Primena Šifarnika zanimanja za vođenje drugih evidencija u oblasti rada.
 • Praćenje primene i ažuriranje šifarnika.

RADIONICA: PITANJA, ODGOVORI, INSTRUKCIJE

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 8.500 dinara (+ PDV).
 • 20% popusta za avansnu uplatu.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 064 821 33 20 ili 064 821 33 22