Detalji obuke

Home   /   Šifarnik zanimanja i novine na portalu CROSO

Informacije obuke

 • Mesto:Beograd, Hotel Šumadija
 • Vreme:24. februar 2022. godine od 14 časova
 • Predavač:Nemanja Milenković, savetnik direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV); Detalji o popustima na stranici

Šifarnik zanimanja i novine na portalu CROSO

Nemanja Milenković, savetnik direktora, zaposlen u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Ako još niste izvršili zakonom propisane izmene, organizujemo obuku u novom terminu! Na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Službeni glasnik RS br.91/2019.) kojim se do kraja 2020. godine produžava ažuriranje podataka.

Podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18) , u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. (stav 4. tačka 1)  al. 11-13 ovog Zakona.

Ciljna grupa: Ovlašćena lica za unos podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

 

PROGRAM:

RAD NA PORTALU CROSO

 • Praktičan rad na Portalu CR-a – obuka se vrši na testnom Portalu CR-a.
 • Najčešće greške koje se javljaju u radu na Portalu Centralnog registra.
 • Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar.
 • Analiza spornih situacija kroz primer prijave, promene, odjave, prijave i odjave osiguranog lica kao i pregled željenog M obrasca.
 •  Novi izveštajni sistem na Portalu CR-a. Praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenim sa Portala.
 • Automatska overa zdravstvenih kartica.Preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija ,vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica.

ŠIFARNIK ZANIMANJA

 • Sadržina Jedinstvenog kodeksa šifara za evidenciju u oblasti rada sa posebnim osvrtom na strukturu Šifarnika zanimanja.
 • Primena Šifarnika zanimanja prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.
 • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad i usklađivanje podataka sa propisima u vezi sa evidencijama u oblasti rada.
 • Primena Šifarnika zanimanja za vođenje drugih evidencija u oblasti rada.
 • Praćenje primene i ažuriranje šifarnika.

RADIONICA: PITANJA, ODGOVORI, INSTRUKCIJE

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi  10.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322