Detalji obuke

Home   /   SPECIFIČNE ODLUKE I NAJČEŠĆE GREŠKE UOČENE KROZ PRAKSU REPUBLIČKE KOMISIJE

Informacije obuke

 • Seminar:SPECIFIČNE ODLUKE I NAJČEŠĆE GREŠKE UOČENE KROZ PRAKSU REPUBLIČKE KOMISIJE
 • Predavač:Jasmina Milenković, Dugogodišnji član Republičke komisije
 • Mesto:teatar Madlenianum, Beograd, Zemun, Glavna 32
 • Datum:01. decembar 2017.
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

SPECIFIČNE ODLUKE I NAJČEŠĆE GREŠKE UOČENE KROZ PRAKSU REPUBLIČKE KOMISIJE

Jasmina Milenković

Pre nego što bude usvojen novi Zakon o javnim nabavkama, možemo sagledati najčešće greške kako naručioca u sprovođenju postupaka javnih nabavki, tako i pogrešna uverenja ponuđača vezana za tumačenja odredbi koje regulišu postupanje naručioca.

Takođe, kako  naručioci stagniraju sa odabirom i razradom važnih elemenata kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, u iskustvima evropskih zemalja treba pronaći dobre primere razrade elemenata kriterijuma kod javnih nabavki goriva, usluga mobilne telefonije, te kako je shvaćen i definisan kriterijum „trošak životnog ciklusa“.

Usled navedenog, Balkanski savet se odlučio da organizuje seminar na kome bi sa jedne strane bila predstavljene relevantne odluke Republičke komisije u određenim oblastima, ali i najavljen pravac očekivanih izmena Zakona o javnim nabavkama. Isto tako, biće ukazano na neke specifične situacije vezane za prethodna ukazivanja na nepravilnosti konkursne dokumentacije, kao i u pogledu aktivne legitimacije. Na ovaj način se svi akteri mogu pravovremeno upoznati sa uočenim problemima u funkcionisanju sistema javnih nabavki, idejama za njihovo prevazilaženje, sve kako bi se aktivno uključili u predstojeće javne rasprave koje moraju prethoditi usvajanju zakona, a sa ciljem zaštite svojih poslovnih interesa.

 

PROGRAM SEMINARA:

 1. Dokazivanje dodatnih uslova finansijskog, kadrovskog i tehničkog kapaciteta,
 2. Reference i autorizacije u javnim nabavkama,
 3. Problemi sa dokazivanjem tehničkih specifikacija,
 4. Javne nabavke usluga čišćenja, fizičko tehničkog obezbeđenja, osiguranja, usluga servisa, medicinske opreme i potrošnog medicinskog materijala,
 5. Osporeni elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude,
 6. Trošak životnog ciklusa i drugi mogući elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude,
 7. Procesne odluke Republičke komisije (aktivna legitimacija, prethodno ukazivanje na nepravilnosti konkursne dokumentacije, blagovremenost zahteva za zaštitu prava),
 8. Očekivane izmene Zakona o javnim nabavkama.
 9. RADIONICA: Pitanja, odgovori.

 

Ukoliko imate konkretnih pitanja za našeg predavača potrebno je da nam iste prosledite u elektronskoj formi pet dana pre održavanja seminara, kako bi dobili što podrobnije odgovore.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs ili nas možete kontaktirati na telefone +381 11 655 83 05 ili 064 821 33 20.