Detalji obuke

Home   /   Stavljanje u promet i upotreba dezificijenasa

Informacije obuke

 • Regionalno savetovanja:Stavljanje u promet i upotreba dezificijenasa
 • Datum i mesto:27. jun 2020. Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 10 do 16 časova

Stavljanje u promet i upotreba dezificijenasa

Predavači: Sonja Roglić i Bobana Jakovljević

Početak pandemije koronavirusa COVID 19 otvara brojna pitanja: Koje aktivne supstance se mogu koristiti za različite vrste biocidnih proizvoda, koji su obavezni ciljni organizmi, koji su to granični slučajevi, kako olakšano sprovesti proces upisa biocidnih proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea biće teme ovog programa. Osim toga, biće ukazano na ključnu evropsku i domaću Regulativu – kako njihovog prometa, tako i upotrebe – što je od posebnog komercijalnog i društvenog interesa.

Savetovanje je namenjeno proizvodjačima, prometnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalnog staranja, obdaništima, školama, fakultetima, kulturnim ustanovama, proizvodnim organizacijama i svima u skladu sa preporukama očuvanja javnog zdravlja i zdravlja zaposlenih.

Osnovne smernice koje će pomoći u pronalaženju odgovora na gore navedena pitanja biće prezentovane na ovom  savetovanju.

PROGRAM SAVETOVANJA:                           

 1. Ključne evropske i nacionalne norme
 2. Stavljanje u promet dezificijenasa (PT1, PT2, PT3, PT4 i PT5)
 3. Smernice ECHA za ispitivanje efikasnosti
 4. Obavezni elementi etikete na biocidnom proizvodu
 5. Granični slučajevi
 6. Olakašno dostavljanje podataka i upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu
 7. Upotreba dezificijenasa
 8. Radionica – pitaja, odgovori, instrukcije

*Radi se isključivo u malim grupama, uz primenu svih mera prevencije.

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (+ PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel posluženje za učesnike. 
 • Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 80 EUR i važe isti popusti.
 • Za avansnu uplatu odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Želimo Vam dobro zdravlje i uspešan rad!

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20