Detalji obuke

Home   /   Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO

Informacije obuke

 • Datum:21. 12.2018.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 14 do 18h
 • Cena: 9.500

Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO

PROGRAM RADIONICE:

1) Upoznavanje sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja:

 • Upoznavanje sa sajtom CR-a.
 • Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje rad CR-a i oblast obaveznog socijalnog osiguranja.

2)Potrebni preduslovi za korišćenje Portala CR-a

 • Kvalifikovani elektronski sertifikat.
 • Ovlašćenja za rad na Portalu CR-a.

3)Praktičan rad na Portalu CR-a; obuka se vrši na testnom Portalu CR-a :

 • Prijava: Objašnjenje načina popunjavanja elektronske prijave, obavezna polja i slanje prijave u bazu CR-a; Pregled, čuvanje i štampanje MA obrasca
 • Prijava članova porodice: objašnjenje načina prijavljivanja i odjavljivanja na obavezno socijalno osiguranje osiguranih lica
 • Pregled/Promena/Odjava: objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost, pregled zaposlenih, korisnički nalog, opšti podaci
 • Promena – objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost
 • Storniranje pogrešno unete prijave

4) Najčešće greške koje se javljaju u radu na Portalu Centralnog registra.Detaljan prikaz do sada uočenih problema sa kojima se susreću obveznici prilikom rada na Portalu CR-a.Sa prikazom rešenja uočenih problema.
5) Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar (pregled i funkcionalnosti sajta CR-a): pristup informacijama od javnog značaja, izdavanje Uverenja u cilju ostvarivanja prava na povraćaj dela poreza i doprinosa.

6) Analiza spornih situacija kroz primer prijave, promene, odjave, prijave i odjave osiguranog lica kao i pregled željenog M obrasca.

7)Upoznavanje sa novinama na Portalu CR-a

 •  Novi izveštajni sistem na Portalu CR-a .Praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenim sa Portala CR-a.
 •  Automatska overa zdravstvenih kartica.Preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija ,vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica.

8) Diskusija vezana za sugestije koje se odnose na unapređenje Portala Centralnog registra.

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • Uspešno putem portal CR-a elektronskim putem sprovodi prijave/odjave/promene na obavezno socijalno osiguranje.
 • Efikasnije prepoznaje i rešava probleme;
 • Brže i efikasnije radi na Portalu Centralnog registra;
 • Bolje razume tehničke probleme vezane za sertifikate.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 9.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.Odobravamo popust od 5% za rane upalte, kao i dodatni popust za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs ili nas možete kontaktirati na telefone +381 11 655 83 05 ili 064 821 33 20.