Detalji obuke

Home   /   Upravljanja hemikalijama – E-portal, Aneks VIII CLP Uredbe, SIP

Informacije obuke

 • Seminar:Upravljanja hemikalijama – E-portal, Aneks VIII CLP Uredbe, SIP
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:09. 02 .2019.
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 11.500

Upravljanja hemikalijama – E-portal, Aneks VIII CLP Uredbe, SIP

Sonja Roglić, Olivera Pavićević, Bojana Đorđević i Snežana Joksimović, Eksperti iz oblasti upravljanja hemikalijama

U procesu pridruživanja Republika Srbija će morati da uskladi sve propise sa EU regulativom. S obzirom na to da se oblast upravljanja hemikalima sastoji od Uredbi koje se neposredno primenjuju, u predpristupnom periodu neophodno je organizovati i informisati privredne subjekte o odredbama koje će direktno uticati na njihovo poslovanje kada Srbija postane članica EU, kao i u predpristupnom periodu.

Cilj seminara: Upoznavanje pravnih lica sa obavezama prema zakonskoj regulativi iz oblasti upravljanja hemikalijama, kako postojećim tako i sa obavezama koje stupaju na snagu u narednom periodu. Nacionalna regulativa iz oblasti upravljanja hemikalijama uskladjena je sa regulativom EU u stepenu u kome je to moguće za zemlje koje nisu članice Evropske Unije.

Za najkomplikovanije i najskuplje obaveze koje će morati da primenjuju privredni subjekti Republika Srbija je najavila da bi mogla zatražiti tranzicione aranžmane, tako da je za adekvatnu pripremu pregovaračke pozicije neophodna aktivna sardanja nadležnog organa i privrednih subjekata.

Na seminaru saznajte sve o novouspostavljenom e-portalu za dostavljanje podataka u Integralni registar hemikalija, obavezi uvoznika i daljih korisnika u vezi dostavljanja podataka centru za kontrolu trovanja ili nekom drugom imenovanom organu u skladu sa Aneksom VIII CLP Uredbe i profilu identiteta supstance koji se izrađuje prilikom registracije supstance u Evropskoj agenciji za hemikalije u skladu sa odredbama REACH i CLP Uredbe.

 

PROGRAM:

 1. E-portal za  Integralni registar hemikalija
 • Od janura 2019. godine elektronski će moći da se podnese prijava za upis hemikalija u Registar hemikalija. U okviru navedene teme biće obrađeno kako će funkcionisati portal, ko će imati pravo pristupa, na koji način  i dr., kao i najnovije izmene i dopune Pravilnika o Registru hemikalija.
 1. Aneks VIII CLP Uredbe
 • Obaveza  uvoznika i daljnjih korisnika u vezi dostavljanja podataka centru za kontrolu trovanja ili nekom drugom imenovanom organu na nacionalnom nivou, informacije koje je potrebno dostaviti, jedinstveni identifikator formule (UFI)
 1. Profil identiteta supstance (SIP)
 • Kako se pravi profil identiteta supstance, identifikacija supstance, vrste supstanci i osnovni principi identifikacije

4. Registracija supstanci u ESNA nakon završetka prelaznih rokova za  „phase–in“ supstance.

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 11.500 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike. Za učesnike iz regiona kotizacija iznosi 90 EUR i važe isti popusti.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:

011/655 83 05,064/821 33 20