Detalji obuke

Home   /   Upravljanje medicinskim otpadom u uslovima pandemije

Informacije obuke

 • WEBINAR:26. novembar 2020. godine od 14h
 • Predavač:Radmila Šerović, ing. tehnologije, master
 • Kotizacija:9.500 (+PDV); informacija o popustima na stranici

Upravljanje medicinskim otpadom u uslovima pandemije

NOVA PODZAKONSKA AKTA; PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM; UPRAVLJANJE OTPADOM U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-a

NOVI TERMIN! U oblasti upravljanja medicinskim otpadom, doneta su nova podzakonska akta koja propisuju način i postupak upravljanja svim podkategorijama medicinskog otpada, a sa posebnim osvrtom na farmaceutski otpad.

Učesnici seminara će dobiti značajne informacije koje se tiču prava, obaveza, odgovornosti svih subjekata sistema upravljanja svim tokovima medicinskog otpada. Poseban deo seminara je posvećen upravljanju medicinskim otpadom u uslovima COVID infekcije.

Pravilno razumevanje novih propisa koji se primenjuju u Republici Srbiji, kao i smerenica Svetske zdravstvene organizacije, prava i obaveze i praktične smernice za izradu Plana upravljanja medicinskim otpadom, od velikog su značaja za zakonito postupanje svih subjekata sistema upravljanja medicinskim otpadom, kao i za njihov dalji razvoj i napredak u oblasti upravljanja otpadom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi modul:

 • Postojeća zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom u Republici Srbiji
 • Pravilnik o upravljanju farmaceutskim otpadom

Drugi modul:

 • Upravljanje medicinskim otpadom u Republici Srbiji
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom
 • Plan upravljanja medicinskim otpadom

Treći modul:

 • Upravljanje medicinskim motpadom u uslovimma COVID infekcije

 

KOTIZACIJA, PRIJAVA I POPUSTI:

 • Kotizacija za učešće iznosi  9.500 dinara (+PDV)
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05 064/821 33 22