Detalji obuke

Home   /   Upravljanje otpadom- Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru

Informacije obuke

 • Predavač:Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:19.04.2019.
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

Upravljanje otpadom- Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru

Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije

Privredni subjekti imaju obavezu praćenja velikog broja propisa kako bi uskladili svoje poslovanje sa odredbama zakona i dokazali da su uspostavili efikasan sistem upravljanja otpadom. Od svih subjekata zahtevaće se ispunjavanje obaveza kojima će se osigurati efikasniji sistem odvojenog sakupljanja otpada i redovno praćenje načina trajnog zbrinjavanja otpada. Usklađivanje sa obavezama koje će se usvojiti u zakonskoj regulativi nametnuće dodatne obaveze u cilju prilagođavanja procesa rada kako bi se ispunilo više ciljeva, a prvenstveno mere za smanjenje generisanje opasnog otpada  kroz izradu Plana prevencije otpada (proizvođača otpada i operatera).

S druge strane, Zakonom o inspekcijskom nadzoru propisano je da inspekcija ima prava i dužnost da prilikom utvrđivanja neusaglašenosti podnosi prijave nadležnim sudovima, a propisane kazne se kreću od 1.500.000 do 3.000.000 dinara. Istovremeno izmene i dopune ovog zakona su uvele nove institute radi jačanje poverenja između inspekcije i privrednih subjekata kao i da omogućava da se postigne sporazum o priznanju prekršaja, što omogućava blaže sankcije.

Saglasno tome i inspekcija za zaštitu životne sredine uspostavlja mehanizme i primenjuje alate za kontrolu upravljanja otpadom i planira kontrolu usklađenosti privrednih subjekata sa propisanim obavezama. 

Cilj seminara je da se nadzirani subjekti što bolje i efikasnije pripreme za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine i da se upoznaju sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrde nivo rizika i da poboljšaju svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Seminar je koncipiran da se kroz direktnu interaktivnost sa predavačem razjasne nedoumice i nađu odgovori koji će doprineti uspešnom usklađivanju sa zakonskom regulativom.

 

PROGRAM:

 1. Upoznavanje sa novim institutima i alatima uvedenim u Zakon o inspekcijskom nadzoru;
 2. Prava i obaveze nadziranih subjekata (proizvođača otpada i operatera) u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 3. Obaveza dostavljanja podataka nadležnim institucijama;
 4. Usklađivanje sa hijerarhijom upravljanja otpadom ili kako smanjiti troškove upravljanja otpadom – Primeri dobre prakse;
 5. Najčešći propusti nadziranih subjekata u primeni propisa iz oblasti upravljanja otpadom (pribavljanje dozvole, izrada i vođenje propisane dokumentacije)

Pitanja, odgovori, instrukcije.


INFORMACIJE O PRIJAVI, KOTIZACIJI I POPUSTIMA:

 • Kotizacija za  iznosi 10.500 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/ 821 33 20, obrazovanje@bsavet.rs