Detalji obuke

Home   /   Upravljanje otpadom – novi propisi

Informacije obuke

 • VEBINAR:24. april 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Detalji na stranici
 • Kotizacija i popusti:9.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Upravljanje otpadom – novi propisi

U oblasti upravljanja otpadom, usvojeni su novi podzakonski akti koji bliže definišu nove mogućnosti za upotrebu otpadnih materija, kroz registraciju nus proizvoda i kraj statusa otpada, a u oblasti posebnih tokova otpada, usvojeni su novi podzakonski akti koji bliže definišu upravljanje medicinskim i farmaceutkim otpadom, ali i drugim podtokovima medicinskog otpada. Od 2020. godine, u industriji otpada počinje implementacija odredbi Zakona o upravljanju otpadom koje se odnose na registraciju posrednika i trgovca u oblasti upravljanja otpadom.

Sva nova zakonska regulativa, kao i naknadno doneta podzakonska akta, daju osnovne smernice za unapređenje sistema upravljjanja otpadom i imaju za cilj jačanje principa hijerarhije upravljjanja otpadom, kroz:

 • prevenciju stvaranja otpada;
 • selekciju i odvojeno sakupljanje svih tokova otpada, na mestu nastanka;
 • privremeno skladištenje otpada na mestu nastanka;
 • transport otpada od mesta nastanka do mesta tretmana / ponovnog korišćenja / odlganja;
 • tretman / ponovno iskorišćenje otpada u cilju njegovog konačnog zbrinjavanja na ekološki prihvatljiv i bezbedan način

 

Predavač: Nacionalni ekspert u oblasti upravljanja otpadom sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. MODUL – Postojeća zakonska regulativa u oblasti upravljanja medicinskim otpadom u Republici Srbiji

 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom
 • Pravilnik o upravljanju farmaceutskim otpadom
 • Upravljanje medicinskim otpadom u uslovima COVID infekcije

2. MODUL – Nove zakonske obaveze u oblasti upravljjanja otpadom, od 2020. godine

 • Registracija posrednika i trgovca

3. MODUL – Nove mogućnosti i novi instrumenti u oblasti upravljanja otpadom

 • Registracija NUS proizvoda i kraj statusa otpada.

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 9.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo popust od 5%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322