Detalji obuke

Home   /   Zakon o radu: Primena zakonskih rešenja. Novine, nedoumice i problemi u praksi

Informacije obuke

 • Naziv webinara:PRIMENA RADNOG ZAKONODAVSTVA
 • Datum i vreme: 20. maj 2020. od 10h do 14h
 • Način održavanja:Putem WEB PLATFORME
 • Cena: sa popustom 7.350 + pdv

Zakon o radu: Primena zakonskih rešenja. Novine, nedoumice i problemi u praksi

Strucnjaci za oblast zarada (plata) i drugih primanja zaposlenih i za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa

 • PRIMENA ZAKONSKIH REŠENJA U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I PO OSNOVU RADA.
 • NOVINE U POGLEDU FLEKSIBILNIH OBLIKA RADNOG ANGAŽOVANJA POSREDSTVOM AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE.
 • NEDOUMICE I PROBLEMI U PRAKSI

 

Cilj seminara: Praktična primena odredbi propisa iz oblasti radnog zakonodavstva.

Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih; zaposleni i sindikalni predstavnici koji rade na primeni zakona i drugih propisa; predstavnici sindikata u javnim preduzećima, javnim službama i realnom sektoru.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad i usklađivanje podataka sa propisima vezi sa evidenicijama u oblasti rada
 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Ugovor o radu
 • Radni odnos na određeno vreme
 • Odmori i odsustva
 • Prestanak radnog odnosa
 • Evidencija na radu (dolazak i odlazak sa rada, prekovremeni rad)
 • Dnevna evidencija prekovremenih sati rada
 • Rad van radnog odnosa
 • Agencijsko zapošljavanje – prava, obaveze i odgovornosti agencija i poslodavaca korisnika prema agencijskom zaposlenom u pogledu uslova rada
 • Međusobni odnosi agencija za zapošljavanje i poslodavca korisnika u cilju obezbeđena uslova rada ustupljenih zaposlenih
 • Razlike između agencijskog zapošljavanja i ostalih oblika radnog angažovanja
 • Obavezni elementi zarade
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, bolovanja
 • Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i nege deteta
 • Druga novčana primanja iz radnog odnosa
 • Agencijsko zapošljavanje – prava, obaveze i odgovornosti agencija i poslodavaca korisnika prema agencijskom zaposlenom u pogledu ostvarivanja prava na zaradu i drugih novčanih primanja
 • Međusobni odnosi agencija za zapošljavanje i poslodavca korisnika u cilju ostvarivanja prava na zaradu i ostalih novčanih primanja ustupljenih zaposlenih
 • RADIONICA: Pitanja, odgovori, instrukcije.

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (+ PDV).
 • Za avansnu uplatu odobravamo 30% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20