Detalji obuke

Home   /   Zakon o upravljanju otpadom – izmene i dopune

Informacije obuke

 • Mesto:Hotel Tulip Inn, Novi Beograd
 • Vreme:30. jun 2021. godine od 10 časova
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Zakon o upravljanju otpadom – izmene i dopune

Nacionalni ekspert za upravljanje otpadom

Zakon o upravljanju otpadom pretrpeo je značajan broj izmena i dopuna koje su uvele niz novih zakonskih rešenja, kao i čitav set novih podzakonskih propisa kao implementacionih akata. U oblasti upravljanja otpadom, usvojeni su novi podzakonski akti koji bliže definišu nove mogućnosti za upotrebu otpadnih materija, kroz registraciju nus proizvoda i kraj statusa otpada. Od 2020. godine, u industriji otpada počinje implementacija odredbi Zakona o upravljanju otpadom koje se odnose na registraciju posrednika i trgovca u oblasti upravljanja otpadom.

Sva postojeća i nova zakonska rešenja, odnosno podzakonski akti, koji su usvojeni od 2016. godine do danas i koji su u primeni, daje osnovne smernice za unapređenje sistema upravljanja otpadom i imaju za cilj jačanje principa hijerarhije upravljanja otpadom kroz:

 • prevenciju stvaranja otpada
 • selekciju i odvojeno sakupljanje svih tokova otpada na mestu nastanka
 • privremeno skladištenje otpada na mestu nastanka
 • transport otpada od mesta nastanka do mesta tretmana / ponovnog iskorišćenja / odlaganja
 • tretman/ponovno iskorišćenje otpada u cilju njegovog konačnog zbrinjavanja na ekološki prihvatljiv i bezbedan način

Pravilno razumevanje postojećih i novih propisa koji se primenjuju u Republici Srbiji, kao i smernice u skladu sa pravilia struke, prava i obaveza i praktične smernice za izradu Planova upravljanja otpadom, od velikog su značaja za  zakonito postupanje svih subjekata sistema upravljanja otpadom, kao i za njihov dalji razvoj i napredak u oblasti upravljanja otpadom.

Predavač je nacionalni ekspert u oblasti upravljanja otpadom sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Postojeća i nova zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom u Republici Srbiji

2) Nove zakonske obaveze u oblasti upravljanja otpadom od 2020. godine

 • registracija posrednika
 • registracija trgovca

3) Nove mogućnosti i novi instrumenti u oblasti upravljanja otpadom

 • registracija nus proizvoda
 • kraj statusa otpada

4) Procedure za privremeno skladištenje otpada

 

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322