Detalji obuke

Home   /   Značaj zaštite od požara – Obaveze poslodavaca

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Zaštita od požara - Obaveze poslodavaca
 • Datum i vreme:03. 09. 2020. od 14h
 • Način održavanja:on - line, putem WebPlatforme

Značaj zaštite od požara – Obaveze poslodavaca

Ekspert za sprovođenje inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Zakon o zaštiti od požara propisuje obaveze pravnih lica sa aspekta uređivanja sistema zaštite, a za glavni cilj ima podizanje svesti o značaju zaštite od požara i radu na prevenciji.

Zakon vrši kategorizaciju privrednih i drugih subjekata na koje se njegove odredbe odnose prema ugroženosti od požara i u zavisnosti od ugroženosti od požara propisuje određene obaveze za pravna lica i druge subjekte.

Subjekti prve i druge kategorije su obavezni da donesu plan zaštite od požara. Plan zaštite od požara je dokument koji sadrži postojeće stanje, procenu ugroženosti, organizaciju zaštite od požara, predlog mera za otklanjanje nedostataka, proračun finansijskih sredstava, proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu evakuisati, itd.

Subjekti treće kategorije su u obavezi da donesu Pravila zaštite od požara kao dokument koji opisuje način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite, planove evakuacije, uputstva, proračun broja ljudi koji se mogu evekuisati itd.

Važno je napomenuti da je i za Plan zaštite od požara i Pravila zašite od požara važna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova kojom se potvrđuje punovažnost ovih dokumenata. Svi subjekti zaštite od požara moraju imati planove evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara.

Planovi i uputstva moraju biti istaknuti na vidljivom mestu. Svakako jedna od najvažnijih obaveza za poslodavce jeste osposobljavanje zaposlenih iz oblasti zaštite od požara. Program osnovne obuke donosi poslodavac po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Kazne za pravno lice prema zakonu kreću se u rasponu od 300.000 – 1.000.000 dinara i odnose se na neispunjavanje navedenih obaveza.

____________________________________________________________________________________________

PROGRAM WEBINARA:

 1. ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
  • Plan zaštite od požara
  • Pravila zaštite od požara
  • Osposobljavanje zaposlenih iz zaštite od požara
 1. UREDBA O RAZVRSTAVANJU OBJEKTA, DELATNOSTI I ZEMLJIŠTA U KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA
 2. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA U ZAKONU O BZR I PODZAKONSKIM PROPISIMA

______________________________________________________________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija iznosi 7.500 dinara (+ PDV).
 • Za uplatu u roku od pet dana od dana prijavljivanja odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati:  064/821 33 20, 064/821 33 22