Detalji obuke

Home   /   PRAKTIČNA PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Informacije obuke

 • Seminar:Praktična primena propisa iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu
 • Predavač:Predstavnici državne službe sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti bezbednosti i zdravlje na radu
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:01. septembar 2017.
 • Vreme:od 15 do 19 časova
 • Cena: 9.800

PRAKTIČNA PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Predstavnici državne službe sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti bezbednosti i zdravlje na radu

 

Izmene i dopune Zakona o zaštiti od požara doprinose poboljšanju bezbednosnih standarda u oblasti protivpožarne zaštite i istima su preciznije definisane obaveze subjekata kao što su primena propisanih i preventivnih mera, plan zaštite i evakuacije, kao i niz drugih mera zaštite od požara.

 

PROGRAM SEMINARA:

 • Primeri primene propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sa posebnim osvrtom na ispunjenost propisanih uslova i sprovodjenje preventivnih mera u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima.
 • PRIMENA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA:
 • pojmovi: karakteristike reakcije materijala na požar, otpornost na požar, evakuacioni putevi, koridori evakuacije, zaštitni sistemi i uređaji, procena opasnosti od požara, tehnička dokumentacija i dr.;
 • obaveze subjekata zaštite od požara da primenjuju propisane mere zaštite od požara i eksplozija koje su propisane zakonom, podzakonskim aktima i drugim propisima;
 • sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara,  posebno onih koje se odnose na elektroinstalacije;
 • plan zaštite od požara;
 • plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;
 • ugradnja sistema za otkrivanje i dojavu požara;
 • korišćenje mobilne vatrogasne opreme.
 • program obuke iz oblasti zaštite od požara.
 • pravila zaštite od požara.
 • RADIONICA: Pitanja, odgovori, instrukcije

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 9.800 dinara  i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs