Detalji obuke

Home   /   Zaštita podataka o ličnosti i usklađenost sa GDPR – Novi Zakon

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL)
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima, sa dugogodišnjim predavačkim iskustvom
 • Datum i mesto:12. i 13. novembar 2019, Niš, hotel Tami
 • Kotizacija:18.000, 00 (+pdv)

Zaštita podataka o ličnosti i usklađenost sa GDPR – Novi Zakon

Prof. dr Gojko Grubor, eksprt za zaštitu podataka i informcija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima. Tokom profesorske karijere napisao je 7 nastavnih udžbenika i objavio više od 50 radova, od čega najmanje 7 u naučnim časopisima.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ZZPL/ GDPR (General Data Protection Regulation – Opšta Regulativa za zaštitu podataka) –usvojen je u novembru prošle godine ( ,,Sl.glasnik RS“ broj 87/2018 ).U punu primenu je ušao 21.avgusta 2019.godine zbog usklađivanja sa regulativom Evropske unije.

Seminar je namenjen:

 • svima koji skupljaju, obrađuju, prenose, skladište ili arhiviraju LP zaposlenih, partnera, klijenata i kupaca  iz različitih poslovnih sistema (industrije, organa javne vlasti, privatnog sektora, organizacija od posebnog značaja itd)
 • informatičarima i drugim zaposlenim u IT sektorima PS, koji obrađuju lične i poslovne podatke i informacije
 • pravnicima i menadžerima ljudskih resursa u PS koji implementiraju zahteve GDPR/ZZPL i upravljanju LP u PS
 • profesionalcima različitih profila koji žele unaprediti znanja iz oblasti zaštite LP u sistemima e-poslovanja uopšte.

 

PROGRAM SEMINARA:

Prvi nastavni dan – 24.10.2019.

 1. EU GDPR/ZZPL – opšte odredbe, principi i ključni termini
 2. Ključni zahtevi za GDPR/ZZPL usaglašenost
 3. Ključni zahtevi za GDPR/ZZPL usaglašenost 1
 4. GDPR/ZZPL zahtevi za  kazne i troškovi implementacije

 Drugi nastavni dan – 25.10.2019.

 1. Šta je IB (ISMS) i značaj za zaštitu LP?
 2. Menadžment rizika informacione bezbednosti
 3. Menadžment rizika za podatke o ličnosti (LP)
 4. Procena uticaja radnji obrade na zaštitu prava i sloboda vlasnika LP – DPIA

_____________________________________________________________________________

Posledice GDPR neusaglašenosti, od 25.05.2018. godine idu od opomena i zahteva za ispravljanje inspekcijskih nalaza do novčanih kazni koje se kreću do 4% od ukupnog prometa u prethodnoj godini.

Kazne za nesprovođenje Zakona kreću se od 50.000 do 2 milona RSD  za kontrolore/rukovaoce, a od 5.000RSD do 150.000RSD za fizička lica.

______________________________________________________________________________

Polaznici će dobiti:  

 • Teorijska znanja o opštim odredbama GDPR/ZZPL; ključnim pojmovima koje GDPR/ZZPL koriste; o ključnim GDPR/Zakonskim zahtevima PS za uspostavljanje poslovnih, pravničkih i tehnoloških procesa za osiguranje zakonitosti obrade LP, u odnosu na prava i slobode fizičkih lica na koja se podaci odnose (vlasnika LP); o osnovnim konceptima i značaju  ISMS za zaštitu LP; o metodama procene rizika IB i rizika za podatke o ličnosti i procene uticaja obrade na zaštitu prava i sloboda vlasnika LP – DPIA (Data Protection Impact Assessment).

 

 • Praktična znanja
 1. Pisanje obaveznih dokumenata za zaštitu podataka o ličnosti
 2. Procenu rizika informacione bezbednosti
 3. Procenu rizika za podatke o ličnosti
 4. Procenu uticaja obrade na prava i slobode fizičkih lica (DPIA)
 • Sadržaj priloga:

Opšti i detaljni principi zaštite LP; Bezbednost i privatnost – sličnosti i razlike; Lista dokumenata za GDPR usaglašenost; Ključni koraci za implementaciju GDPR; Kontrolna lista GDPR usaglašenosti; Menadžment ličnih podataka;  Proces i templejt za procenu bezbednosnog rizika; Templejt za izradu procedure zaštite;  Tipičnu strukturu i templejt politike zaštite; Ključne kapacitete i benefite od GDPR usaglašenosti; alati za registar informacione imovine i registar radnji obrade LP  i brojni drugi prilozi koji bitno olakšavaju proces usaglašavanja sa GDPR/ZZPL (ukupno 58 priloga).  

_______________________________________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 18.000 dinara (+ PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Saveta.
 • Obrazac prijave možete preuzetiOVDE. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20