Detalji obuke

Home   /   Zaštita podataka o ličnosti u ustanovama obrazovanja

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Zaštita podataka o ličnosti u ustanovama obrazovanja
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima, sa dugogodišnjim predavačkim iskustvom
 • Datum i mesto:06. decembar 2019, Čačak, hotel Livade
 • Kotizacija:7.500, 00 (+pdv)

Zaštita podataka o ličnosti u ustanovama obrazovanja

Prof. dr Gojko Grubor, eksprt za zaštitu podataka i informcija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima. Tokom profesorske karijere napisao je 7 nastavnih udžbenika i objavio više od 50 radova, od čega najmanje 7 u naučnim časopisima.

Opšte iskustvo dobre ISMS( Information security Managment System ) prakse ukazuje da su poslovni podaci i informacije primarno dobro štićeni, dok su podaci o ličnosti (lični podaci-LP) u velikoj meri „labavo tretirani“. Zato je EU „Opšta regulative za zaštitu podataka – GDPR (General Data Protection Regulation), objavljena 25.05.2016. sa grejs periodom od 2 godine i stupanjem na snagu 25.05.2018. godine u punom kapacitetu, usmerila pažnju upravo na zaštitu LP.

U Republici Srbiji usvojen je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), gotovo identičan GDPR regulativi.

Posledice GDPR neusaglašenosti, od 25.05.2018. godine za PS idu od opomena i zahteva za ispravljanje inspekcijskih nalaza do novčanih kazni koje se kreću do 4% od ukupnog prometa u prethodnoj godini ili 20 milona Eu (i to koja je veća) za kontrolore/rukovaoce.

Kazne za nesprovođenje ZZPL kreću se od 50.000 do 2 milona RSD ) za kontrolore/rukovaoce, a od 5.000RSD do 150.000RSD za fizička lica. Očekuje se i porast ransomware napada (šifrovanja diska i iznude novca za dešifrovanje), upravo zbog poznate kazne za GDPR/ZZPL neusaglašenost, posebno na organizacije koje obrađuju masovne i osetljive podatke (obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove, banke i osiguravajuća društva itd.). Zahtevana obimna dokumentacija GDPR usaglašenosti uključuje najmanje 42 dokumenta, od kojih je 29 ISMS dokumenta prema Aneksu A standarda ISO/IEC 27001:2013 (SRPS ISO/IEC 27001:2014), što indicira da se sistem zaštite LP prema GDPR suštinski nadograđuje na implementirani ISMS u poslovnim sistemima.

_______________________________________________________________________

PROGRAM SEMINARA:

1. GDPR uredba; Usaglašenosti ZZPL sa GDPR, ključnim zahevima, troškovima implementacije, predviđenim kaznama, osnovama sistema zaštite podataka;

2. Polazne osnove:

  • EU GDPR/ZZPL – opšte odredbe, principi i ključni termini
  • Ključni zahtevi za GDPR/ZZPL usaglašenost
  • GDPR/ZZPL zahtevi za  kazne i troškovi implementacije

3. Zaštita podataka u obrazovanju:

  • Šta su sve podaci o ličnosti, kako ih štitimo i kako to sprovesti u praksi shodno važećim propisima?
  • Šta je osnov obrade podataka o ličnosti u oblasti radnih odnosa?
  • Kome i na koji način možemo dostavljati lične podatke o učenicima i zaposlenima?
  • Kako obrađivati podatke učenika u skladu sa Zakonom?
  • Kako obrađivati podatke o zaposlenima u skladu sa Zakonom?
  • Kako obrađivati podatke o zaposlenima tokom trajanja radnog odnosa?
  • Kako uspostaviti i voditi evidenciju radnji obrade podataka, u skladu sa čl. 47 Zakona?
  • Kako se štite i čuvaju podaci u e-Dnevniku?
  • Kako se vrši video nadzor u skladu sa Zakonom?
  • Kako vršiti nadzor nad zaposlenima u skladu sa Zakonom?
  • Šta su to “drugi vidovi” obrade ličnih podataka
  • Kako vršiti nadzor nad komunikacijama zaposlenih i učenika u skladu sa Zakonom?
  • Koja akta treba izmeniti i izraditi u svrhu zakonitog poslovanja?
  • Na koji način uputiti zahtev i u kojim sluajevima je neophodno mišljenje Poverenika?

______________________________________________________________________________

 • Ključni sadržaj priloga:

Opšti i detaljni principi zaštite LP; Bezbednost i privatnost_sličnosti i razlike; Lista integralnih ISMS/GDPR dokumenata za GDPR/ZZPL usaglašenost; Ključni koraci za implementaciju GDPR; Kontrolna lista GDPR/ZZPL usaglašenosti; Menadžment ličnih podataka; Proces i templejt za procenu rizika IB; Proces i templejt za procenu rizika radni obrade za LP;  Templejt za izradu procedure zaštite;  Tipičnu strukturu i templejt za izradu politike IB; Ključne kapacitete i benefite od GDPR usaglašenosti; alati za registar informacione imovine i registar radnji obrade LP; odgovori na praktična pitanja za usaglašavanje obrazovnih ustanova sa GDPR/ZZPL  i brojni drugi prilozi koji bitno olakšavaju proces samostalnog usaglašavanja PS sa GDPR/ZZPL (ukupno 62 priloga). 

Ključni prilozi, posebno alati, će biti interaktivno diskutovani u toku seminara.

Za polaznike seminara nisu neophodna posebna predznanja.

_______________________________________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 7.500 dinara (+ PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i ručak za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Saveta.
 • Obrazac prijave možete preuzetiOVDE. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20