Detalji obuke

Home   /   Zloupotreba bolovanja

Informacije obuke

 • Naziv webinara:Zloupotreba bolovanja
 • Datum:27. maj 2020.
 • Vreme:od 10 do 14 časova
 • Način održavanja:putem WEB PLATFORME
 • Cena: sa popustom 7.350 + pdv

Zloupotreba bolovanja

PREDAVAČI: Zoran Lazić, stručnjak iz oblasti radnog prava, učesnik u izradi izmena i dopuna Zakona o radu iz 2014. godine i brojnih drugih propisa iz oblasti radnog prava i Milica Bondžić – predavač sa višegodišnjim iskustvom u praćenju primene Zakona o zdravstvenom osiguranju i podzakonskih akata iz oblasti zdravstvenog osiguranja, učesnik u izradi novog Zakona o zdravstvenom osiguranju

Šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu bolovanja, na koji način i u kojim rokovima? Može li neposredno da kontaktira izabranog lekara, drugi stručno-medicinski organ ili zdravstvenu ustanovu radi provere?

Ko, pod kojim uslovima, u kom slučaju i u kolikom trajanju utvrđuje privremenu sprečenost za rad – izabrani lekar, prvostepena lekarska komisija i drugostepena lekarska komisija? Da li i pod kojim uslovima lekar iz privatne zdravstvene ustanove ili privatne prakse može da utvrdi bolovanje? 

Ukoliko imate nedoumice u vezi ovih i drugih pitanja, rešite ih kroz priktičan rad i preporuke naših predavača. 

 

PROGRAM SEMINARA:

 1. Pravna regulativa za oblast bolovanja – zakoni i podzakosnki akti i nadležnosti stručno-medicinskih organa po pitanju bolovanja.
 2. Uzroci bolovanja – bolesti i povrede van rada, povrede na radu i profesionalne bolesti, nega člana uže porodice.
 3. Postupak za ostvarivanje bolovanja – moguće trajanje privremene sprečenosti za rad u zavisnosti od uzroka;
 4. Upućivanje zaposlenog na ocenu radne sposobnosti za vreme bolovanja – mogućnost upućivanja i obaveza upućivanja zaposlenog na ocenu radne sposobnosti; organ nadležan za ocenu radne sposobnosti, utvrđivanje potpunog gubitka radne sposobnosti – invaliditeta, odnosno preostale radne sposobnosti i njihov uticaj na radno-pravni status zaposlenog.
 5. Provera bolovanja – institucionalna i interna  – može li poslodavac i na koji način, odnosno pod kojim uslovima da formira komisiju za proveru bolovanja, na koji način treba da postupa komisija; može li se utvrditi obaveza zaposlenog da poslodavca obaveštava o toku lečenja; koje mogućnosti poslodavcu u ovom segmentu daju izmene i dopune Zakona o detektivskoj delatnosti.
 6. Najčešći načini zloupotrebe bolovanja i potencijalne greške poslodavaca – primeri iz prakse i preporuke za postupanje.

_______________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (+PDV)
 • Za avansnu uplatu  odobravamo 30% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20