Aktuelne obuke

Home   /   Aktuelne obuke

Loading ...

Bezbednost hrane

STANDARDI I NADZOR ZA VREME I NAKON PANDEMIJE Cilj radionice “Bezbednost hrane” je da subjektima koji posluju s hranom u lancu ishrane od njive do trpeze, predmetima opšte upotrebe i ostalima, pruži informacije o potrebama i razlozima za odgovorni odnos u skladu sa zakonom, kao i prema drugim higijenskim zahtevima (HACCP) – dobra higijenska praksa, […]

Detaljnije

Loading ...

Praktičan rad na Registru zaposlenih kod korisnika javnih sredstava

Novi termin! OBUKA ZA PRAKTIČAN RAD NA REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od 1. januara 2021. godine nadležan je za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava. Na našem treningu osposobićete se da uspešno, putem Registra […]

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i novine na portalu CROSO

Ako još niste izvršili zakonom propisane izmene, organizujemo obuku u novom terminu! Na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Službeni glasnik RS br.91/2019.) kojim se do kraja 2020. godine produžava ažuriranje podataka. Podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka […]

Detaljnije

Loading ...

Zaštita od požara – Novi pravilnici i Zakon

NOVI TERMIN! Zaštita od požara regulisana je, osim Zakonom, i novim zakonskim propisima koji su stupili su na snagu 7. februara 2021. godine (“Sl. glasnik RS” broj 6 od 29.1.2021), i to su: Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće […]

Detaljnije

Loading ...

Zakon o upravljanju otpadom – izmene i dopune

Zakon o upravljanju otpadom pretrpeo je značajan broj izmena i dopuna koje su uvele niz novih zakonskih rešenja, kao i čitav set novih podzakonskih propisa kao implementacionih akata. U oblasti upravljanja otpadom, usvojeni su novi podzakonski akti koji bliže definišu nove mogućnosti za upotrebu otpadnih materija, kroz registraciju nus proizvoda i kraj statusa otpada. Od […]

Detaljnije

Loading ...

Prekid radnog odnosa i otkaz

Prekid radnog odnosa (otkaz) je najrizičniji akt koji poslodavac može doneti prema zaposlenom. Ukoliko nije ispoštovana procedura i nisu dati odgovarajući argumenti za otkaz, poslodavac rizikuje da, odlukom inspekcije ili suda, zaposleni mora biti vraćen na rad i mora mu se isplatiti naknada štete zbog nezakonitog otkaza. Predavač je ekspert u oblasti radnih odnosa sa […]

Detaljnije

Loading ...

Veštine prezentovanja

U osnovi svake prezentacije je prenošenje neke informacije, sa različitim ciljevima, a suština veštine prezentovanja je da publiku (u najširem smislu) ubedite u to da sve radite upravo zbog nje, odnosno da uverite svoju ciljnu grupu da je to što joj nudite (prezentujete) za nju od izuzetne, skoro pa životne važnosti. Prezentacija, međutim, nipošto ne […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovanje ogranka privrednog društva

Osnivanje i poslovanje ogranka privrednog društva u zemlji i osnivanje ogranka privrednog društva u inostranstvu, zatim osnivanje i poslovanje ogranka stranog pravnog lica u našoj zemlji, oduvek je privlačilo posebnu pažnju, zbog svojih specifičnosti kao i mesta i uloge u primeni mnogih zakonskih propisa koji ovu materiju regulišu. Pored matičnog zakona, poslovanje privrednog društva regulišu […]

Detaljnije

Loading ...

Devizno poslovanje – kontrola i izveštavanje

NOVA GRUPA! Prelaskom kontrole na Narodnu banku Srbije, u devizno poslovanje rezidenata i nerezidenata su uvedeni i određeni novi aspekti njenog sprovođenja. Pored toga, kroz više podzakonskih propisa o deviznom poslovanju, rezidentima su nametnute brojne obaveze izveštavanja, koje se vrši po različitim osnovama, na različit način i u različitim rokovima. Cilj vebinara je da se […]

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje otpadom – novi propisi

U oblasti upravljanja otpadom, usvojeni su novi podzakonski akti koji bliže definišu nove mogućnosti za upotrebu otpadnih materija, kroz registraciju nus proizvoda i kraj statusa otpada, a u oblasti posebnih tokova otpada, usvojeni su novi podzakonski akti koji bliže definišu upravljanje medicinskim i farmaceutkim otpadom, ali i drugim podtokovima medicinskog otpada. Od 2020. godine, u […]

Detaljnije

Loading ...

Rukovodilac kao kouč

KOUČING U FUNKCIJI UNAPREĐENJA RUKOVODILAŠKIH VEŠTINA – napredni nivo Cilj treninga: Prepoznavanje koučinga kao metode motivisanja i razvoja zaposlenih u cilju ostvarivanja organizacionih ciljeva i upoznavanje sa osnovnim veštinama koučtinga i benefitima njegovog korišćenja za zaposlene i organizaciju. Po završetku obuke, polaznici će: potpunije razumeti svrhu, značaj i benefite koučinka za svoju organizaciju razumeti razliku […]

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

KADROVSKA EVIDENCIJA (NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZAPOSLENIH I NJENO SISTEMATIZOVANJE U DOSIJEU) I DOKUMENTACIJA KOJU SU DUŽNI DA IMAJU POSLODAVCI U SKLADU SA PROPISIMA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU   Predavač je ekspert za oblast radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu sa dugogodišnjim inspekcijskim i nastavnim iskustvom.   PROGRAM RADIONICE: […]

Detaljnije

Loading ...

Novi propisi iz oblasti BNR – mere za bezbedan rad od kuće

Propisi objavljeni u “Službenom glasniku RS”, brojevi 151 od 15.decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020, 156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021. Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti (“Sl. glasnik RS” […]

Detaljnije

Loading ...

Jedinstveni informacioni sistem prosvete u predškolskim ustanovama

Internom uredbom Ministarstva prosvete, uvedena je obaveza za sve ustanove predškolskog obrazovanja i vaspitanja da unesu grupu podataka u novi informacioni sistem Ministarstva – Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP). Naša radionica ima za cilj da pomogne svim ustanovama u ispunjenju ove obaveze prikazom načina i metoda pravilnog unosa traženih podataka. Napominjemo da je mart mesec […]

Detaljnije

Loading ...

Online selekcija i regrutacija kandidata

Ako planirate nova zapošljavanja, a nemate mnogo vremena da selekciju kandidata radite licem u lice, ili ste zbog pandemije i epidemioloških mera opredeljeni za on line komunikaciju sa kandidatima, na našem vebinaru dobićete praktične smernice i uputstva za vođenje online intervjua, instrukcije za procenu veština kandidata i primenu drugih online alata koji će Vam omogućiti da uspešno procenite njihove […]

Detaljnije

Loading ...

Organizacija rada i mobing u uslovima pandemije

ORGANIZACIJA RADA U USLOVIMA PANDEMIJE U KANCELARIJI I RADA OD KUĆE, MOBINGOVANJE “NA DALJINU”, VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA Nastava je organizovana i podeljena u tri tematske celine (organizacija rada; mobing; vansudsko rešavanje radnih sporova), koje su sve usko povezane i utiču / proističu jedna iz druge. Radi se kroz interaktivnu komunikaciju, uz analizu primera i […]

Detaljnije

Loading ...

Izrada završnog računa za pravna lica i preduzetnike

U skladu sa članom 25. Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici su u obavezi da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje na kraju poslovne godine. Pripremili smo jednodnevnu obuku koja će učesnike da upozna sa njihovim obavezama prilikom izrade Završnog računa, problemima i nedoumimcama koje mogu da se pojave prilikom izrade istog, kao i načinima […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovanje javnih preduzeća

Zbog svog ogromnog značaja i izuzetnosti u izvršavanju poslova i zadataka, javna preduzeća su se našla u mnogim zakonskim propisima, počev od matičnog zakona, preko većeg broja zakona koja u svom sadržaju tretiraju poslovanje javnih preduzeća i njihove obaveze za primenom istih. Vrlo često je prilično komplikovano usaglašeno primeniti sve ove zakonske odredbe, i izbeći […]

Detaljnije

Loading ...

Akt o IKT bezbednosti – izrada i dopunjavanje

NOVI TERMIN! Kako da izradite Akt o IKT bezbednosti; Kako da dopunite postojeći Akt, a sve u skladu sa novim podzakonskim propisima? Na našoj radionici koju realizujemo 27.1.2021, osim obuke dobićete i gotove i konkretne dokumente sa primerima prilagođenim delatnosti svake organizacije iz koje su polaznici.

Detaljnije

Loading ...

Za naručioce: Izrada plana JN i druge aktuelnosti iz primene novog ZJN

Idući u susret izradi plana javnih nabavki za 2021. godinu, Balkanski savet organizuje praktičnu radionicu posvećenu upravo ovoj temi, uz poseban deo posvećen drugim aktuelnostima u primeni novog Zakona sa aspekta naručilaca.   Predavači su eksperti Kancelarije za javne nabavke: Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove Dragana Marić, rukovodilac Grupe za ispitivanje osnovanosti za […]

Detaljnije

Loading ...

Evidencija i izveštavanje o javnim nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje

Obaveza evidentiranja podataka odnosi se i na javne nabavke na koje se Zakon ne primenjuje, i to do visine utvrđenih pragova. Naručioci imaju obavezu da zbirno objave podatke do 31. januara 2021. godine! Iz tog razloga, organizujemo obuku specijalizovanu za naručioce koja će se baviti upravo vođenjem evidencija i izveštavanjem po osnovu ove vrste javnih nabavki.

Detaljnije

Loading ...

Budžetski sistem – planiranje, izvršenje, izveštavanje

Javna sredstva, sredstva poreskih obveznika, su na raspolaganju i pod kontrolom Republike Srbije, lokalnih vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Po obimu su veoma značajna, a po trošenju veoma rizična. Veliki broj institucija, korisnika sredstava budžeta i organizacija za obavezno socijalnon osiguranje (preko 10.000), brojni zakonski i podzakonski propisi, nabavljanje za drugog i trošenje […]

Detaljnije

Loading ...

Primena podzakonskih akata Zakona o računovodstvu

Ova trodnevna obuka je namenena računovođama iz privrednih društava, drugih pravnih lica i pružalaca računovodstvenih usluga, revizorima, poreskim inspektorima, državnim revizorima i svim drugim licima koja u svom poslu morjau da primenjuju podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 73/2019). Polaznici obuke će dobiti sve informacije o podzakonskim aktima koja […]

Detaljnije

Loading ...

Nove obaveze poslodavaca u suzbijanju COVID 19

Od početka pandemije koja je u Srbiji proglašena 19. marta 2020. godine, donet je niz normativnih akata koji regulišu postupanje u uslovima pandemije, a u cilju sprečavanja širenja bolesti i zaštite zdravlja stanovništva. U poslednja dva meseca, tri akta su izmenjena usvajanjem novih obaveza za poslodavce: Uredba o merama za sprečavanje zarazne bolesti COVID-19 Pravilnik […]

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje medicinskim otpadom u uslovima pandemije

NOVI TERMIN! U oblasti upravljanja medicinskim otpadom, doneta su nova podzakonska akta koja propisuju način i postupak upravljanja svim podkategorijama medicinskog otpada, a sa posebnim osvrtom na farmaceutski otpad. Učesnici seminara će dobiti značajne informacije koje se tiču prava, obaveza, odgovornosti svih subjekata sistema upravljanja svim tokovima medicinskog otpada. Poseban deo seminara je posvećen upravljanju […]

Detaljnije

Loading ...

Manipulacija na radnom mestu

                 “Da li imate problema sa autoritetom?” (Ne usuđuj se da mi se suprotstaviš)                  “Naš mladi kolega polako napreduje, ali je još dug put pred njim” (Ne ističi se, nikad nećeš biti bolji”)               […]

Detaljnije

Loading ...

IS Dositej – Novi Pravilnici

NOVI TERMIN! Objavljeni su novi pravilnici za obračun škola u novoj školskoj 2020/2021. godini (“Sl. glasnik RS” 106/20 od 7.8.2020. godine). Sa njima, direktore škola i njihove saradnike čeka niz aktivnosti koje su vezane za IS Dositej a koje su dužni da urade: na koji način proračunati broj izvršilaca u skladu sa novim pravilnicima ali […]

Detaljnije

Loading ...

Za ponuđače – Portal javnih nabavki

Zašto obuka za ponuđače? Zbog značajnih razlika i specifičnosti korišćenja novog Portala od strane naručilaca i ponuđača, a nakon uspešno realizovane radionice za naručioce, sada realizujemo radionicu posvećenu isključivo potrebama ponuđača, na kojoj će biti objašnjeno, korak po korak, registracija i kompletan postupak rada na novom Portalu javnih nabavki. Osim ponuđača, ova obuka se odnosi […]

Detaljnije

Loading ...

eFaktura – Rad sa elektronskim računovodstvenim ispravama

NOVI TERMIN! Koja je zakonski prihvatljiva forma na kojoj se zasniva eFaktura i kako je oformiti? Koje su odluke u preduzeću neophodne da bi eFaktura počela da se koristi? Na koji način organizovati slanje i prijem eFakture? Koje računovodstvene isprave mogu a koje ne mogu imati elektronsku formu? Koji su problemi u realnoj primeni elektronskih […]

Detaljnije

Loading ...

Novčana primanja u vreme pandemije – obaveze i prava

U uslovima vanrednog stanja pojavila su se brojna pitanja vezana novčana primanja i rad od kuće kako za zaposlene tako i za poslodavce. Uz eksperta iz ove oblasti, na radionici 21.10.2020, pokušaćemo da Vam pružimo odgovore i instrukcije za njihovo rešavanje u skladu sa zakonskim propisima kao i više informacija o Uredbi o programu za […]

Detaljnije

Loading ...

Za naručioce: Zakon o javnim nabavkama

Zbog specifičnosti posla i velikog broja sugestija, Balkanski savet oglašava seminar koji će se baviti isključivo primenom Zakona o javnim nabavkama za naručioce. Predavač: Ljubinka Kovačević, ekspert sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti javnih nabavki, kako u pogledu obavljanja  konsaltinga  vezanog za primenu Zakona, tako i u pogledu velikog broja uspešno održanih obuka za službenika za […]

Detaljnije

Loading ...

IS Dositej – novi pravilnici za obračun škola

U saradnji sa Institutom za ekonomsku diplomatiju, 9. oktobra realizujemo webinar, na kom će stručnjaci za primenu IS Dositej (savetnik iz nadležnog ministarstva i ekspert za e-poslovanje), dati uputstva, odgovoriti na pitanja, posavetovati svakog polaznika koje bi postupanje bilo najadekvatnije za njihov slučaj, kao i dati dodatne pravno-ekonomske savete.

Detaljnije

Loading ...

Portal javnih nabavki za naručioce

Zbog značajnih razlika u upotrebi Portala javnih nabavki za naručioce i ponuđače, organizujemo obuku za rad na Portalu specijalizovanu za naručioce. Obuka će se realizovati 24. septembra 2020. godine sa početkom u 16 časova. Na preporku predavača, a zbog specifičnosti same materije, nastava će biti realizovana u formi webinara.   Predavači su eksperti Kancelarije za javne […]

Detaljnije

Loading ...

Računarske prevare – Zaštita tokom rada od kuće

Tokom pandemije sve više je primera računarskih prevara. Iz tog razloga važno je da se upoznamo sa pojmom prevare i socijalnog inženjeringa odnosno bolje razumemo važnost prevencije i zaštite tokom rada od kuće. Ovu aktuelnu oblast vezanu za ekonomsku i ličnu bezbednost prezentiraće, 17. septembar 2020, Slobodan Stojadinović, IT ekspert Ministarstva spoljnih poslova RS. PROGRAM […]

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i novine na Portalu CROSO

Na on-line radionici koju realizujemo 03.septembar, kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i sa Novim šifarnikom zanimanja.

Detaljnije

Loading ...

Značaj zaštite od požara – Obaveze poslodavaca

03. septembar 2020. WEBINAR
Za Plan zaštite od požara i Pravila zašite od požara važna je saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova kojom se potvrđuje punovažnost dokumenata. Svi subjekti zaštite od požara moraju imati planove evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara. Planovi i uputstva moraju biti istaknuti na vidljivom mestu. Svakako jedna od najvažnijih obaveza za poslodavce jeste osposobljavanje zaposlenih iz oblasti zaštite od požara. Program osnovne obuke donosi poslodavac po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Detaljnije

Loading ...

Novi podzaкonsкi aкti iz oblasti JN; Portal javnih nabavкi – Put кroz otvoreni postupaк javne nabavкe

Od 1. jula 2020. Portal javnih nabavki je počeo sa radom, a novi Zakon o javnim nabavkama je ušao u punu primenu. Novi Zakon o javnim nabavkama uvodi potpuno novi način sprovođenja posutupka javne nabavke kroz novi Portal javnih nabavki. Portal predviđa da se i otvaranje ponuda obavlja elektronskim putem, što doprinosi povećanju poverenja privrednih […]

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

WEBINAR 18. avgust 2020.
Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava ili zloupotrebi istog, i kako da postupite u skladu sa zakonskim propisima, čućete na radionici koja je koncipirana kao rezultat prakse Inspektorata za rad Republike Srbije, odnosno najčešćih zahteva koje inspekcija rada rešava u upravnom postupku, po zahtevu kako zaposlenih tako i poslodavaca.

Detaljnije

Loading ...

Novi propisi u oblasti upravljanja otpadom

WEBINAR 07. avgust 2020. Usvojenim zakonskim rešenjima, čija primena je počela od 01. januara 2020. godine, omogućen je transparentan proces za efikasno prevođenje otpada u sirovine i više ne podleže pod Zakona o upravljanju otpadom. Seminar je namenjen: Subjektima – proizvođačima otpada i licima odgovornim za upravljanje otpadom, subjektima čija je delatnost tretman otpada, direktorima I menadžerima javnih komunalnih preduzeća.

Detaljnije

Loading ...

Novčana primanja zaposlenih; Obaveze i prava poslodavaca i zaposlenih;

WEBINAR 15. septembar 2020.
U uslovima vanrednog stanja i pandemije pojavila su se mnogobrojna pitanja kako za zaposlene tako i za poslodavce, a vezana za zarade i rad od kuće. Uz eksperta iz ove oblasti pokušaćemo da Vam pružimo odgovore i instrukcije za njihovo rešavanje u skladu sa zakonskim propisima.
Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih. Želimo Vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Novi Portal javnih nabavki

WEBINAR 16. jul 2020. Usled novonastale situacije i zabrane okupljanja, obuka će biti realizovana putem Web platforme.
Od 1. jula 2020. Portal javnih nabavki počinje sa radom, a novi Zakon o javnim nabavkama ulazi u svoju punu primenu.
Ukoliko imate nekih nedoumica i dodatnih pitanja, pozivamo Vas da ih zajedno rešimo na našoj radionici.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i novine na Portalu CROSO RSD sa popustom 6.800 (+pdv)

Na on-line radionici koju organizujemo 24. jula 2020, kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i sa Novim šifarnikom zanimanja.

Detaljnije

Loading ...

Stavljanje u promet i upotreba dezificijenasa

Početak pandemije koronavirusa COVID 19 je otvorila brojna pitanja vezana za stavljaneje u promet i upotrebu dezificijenasa.
Osnovne smernice koje će pomoći u pronalaženju odgovora biće prezentovane na regionalnom savetovanju 27. juna 2020, u Beogradu.

Detaljnije

Loading ...

Elektronski delovodnik – softver

U prodaji je novi proizvod načinjen u saradnji sa Institutom za ekonomsku diplomatiju - Softver za elektronski delovodnik - koji je rezultat višegodišnjeg rada i testiranja na velikom broju instalacija. Vrlo pristupačnom investicijom prilagodite svoju delatnost digitalnom okruženju i olakšajte svoje administrativno poslovanje.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o radu: Primena zakonskih rešenja. Novine, nedoumice i problemi u praksi sa popustom 7.350 + pdv

WEBINAR 20.05.2020. od 10h
U skladu sa novonastalom situacijom, zabranom okupljanja i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar će biti realizovan putem web platforme . O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad!

Detaljnije

Loading ...

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

NOVI TERMIN 29. jun 2020. od 12h
Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ušao je u skupštinsku proceduru 2. decembra 2019. godine i očekuje se njegovo brzo usvajanje.
O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama RSD 5.500 (+pdv)

WEBINAR 29.05.2020. od 13h
Donet je Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je u primeni od 1. jula 2020. godine.
Šta aktere u javnim nabavkama očekuje u Novom zakonu, koje se novine očekuju, kako će se one odraziti na sprovođenje i učešće u postupcima javnih nabavki, učesnike će upoznati ekspert za javne nabavke na radionici 29. maja 2020. putem WEB PLATFORME.

Detaljnije

Loading ...

Zloupotreba bolovanja sa popustom 7.350 + pdv

WEBINAR 27. maj 2020. od 10h
Šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu bolovanja, na koji način i u kojim rokovima? Može li neposredno da kontaktira izabranog lekara, drugi stručno-medicinski organ ili zdravstvenu ustanovu radi provere?Ukoliko imate nedoumice u vezi ovih i drugih pitanja, rešite ih kroz priktičan rad i preporuke naših predavača.
O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i novine na Portalu CROSO

Na radionici koju organizujemo 11. juna, kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i sa Novim šifarnikom zanimanja.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih, zaposleni i sindikalni predstavnici koji rade na primeni zakona i drugih propisa. Cilj seminara: Upoznavanje sa novim Zakonom o agencijskom zapošljavanju koji je u primeni od 01. marta 2020. godine. Izuzetno, odredbe koje se odnose na uslove za rad […]

Detaljnije

Load More