Oblasti edukacije

Home   /   Oblasti edukacije
  • Zaštita životne sredine
  • Upravljanje otpadom i opasnim hemikalijama
  • Principi održivog razvoja
  • Primena IT tehnologije u svakodnevnim poslovnim operacijama
  • Primena privrednog zakonodavsta (javne finansije, radno zakonodavstvo, javne nabavke, spoljnotrgovinsko poslovanje, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma …)
  • Jednodnevne i višednevne obuke
  • Radionice – konsultantska podrška za izradu konkretnih projekata
  • Medjunarodne poslovne konferencije organizujemo u skadu sa potrebama i aktuelnih pitanja održivog razvoja i saradnje u regionu
  • Izrada projekata za koriščenje bespovratnih sredstava iz fondova eu, u saradnju sa zainteresovanim organizacijama I kompanijama iz regiona (obavezno apliciranje po odabranim pprojektima)