Poslovni bilten

Home   /   Poslovni bilten

U cilju blagovremenog i ažurnog informisanja poslovne javnosti Srbije, pokrećemo Poslovni bilten kog objavljujemo u elektronskoj formi.

Sadrži mišljenja naših konsultanata o aktuelnim pitanjima i problemima proisteklim iz redovnih aktivnosti u realnom poslovanju, i to u sledećim oblastima primene važećeg zakonodavstva: javnvim nabavkama, računovodstvu, reviziji, poslovanju privrednih društava i njihovom normativnom uređenju. Glavni i odgovorni urednik Biltena je Ljubinka Kovačević.

Bilten je fleksibilnog obima, od 3 do 5 stranica i izlaziće jednom ili dva puta mesečno. Pristup Biltenu je besplatan.

Napomena: Mišljenja koja objavljuje Bilten nisu zvanična mišljenja nadležnih državnih institucija niti Instituta, već mišljenja autora i dobronamerna pomoć  usmerena na brže rešavanje vaših konkretnih problema, u skladu sa Zakonom, te ne mogu biti korišćena u sudskoj praksi ili u rešavanju bilo kakvih sporova.

Sadržaj

 1. Korišćenje finansijskih kredita iz inostranstva
 2. Počinje primena sankija od 13. novembra 2020. godine ukoliko se ne budu poštovale mere lične zaštite od infekcije
 3. Ratifikovan Sporazum o slobodnoj trgovini Evroazijske unije (EAEU) i Srbije
 4. Zadnji rok za upis prava javne svojine AP i JLS i prava svojine javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači RS, AP i JLS je 31.12.2020.
 5. Naknada za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci od 1.1.2021. godine na Portalu službenih glasila RS
 6. U Narodnoj skupštini nalazi se set zakona koje je vlada uputila na donošenje
 7. Obaveze naručilaca kod objavljivanja podataka o vrednosti i vrsti javnih nabavki koje su izuzete od primene Zakona o javnim nabavkama

BILTEN MOŽETE PREUZETI OVDE .

Sadržaj:

1. Podnošenje zahteva za povraćaj ili peknjižavanje više plaćenog ili pogrešno plaćenog poreza peko Portala Poreske uprave

2. Obaveza davaoca lizinga novih usluga počev od 1.1.2021. godine

3. Zaključak Vlade 05 broj 131-10296/2020 o korišćenju pripadajućeg godišnjeg odmora

4. Bitkoin i druge kriptovalute sredinom 2021. godine dobijaju zakonsku formu

5. Iznos koji prelazi 1.000.000 dinara predstavlja opremu veće vrednosti

6. Primena pojedinih odredbi Zakona o fiskalizaciji počela je 29.12.2020. godine iako se Zakon primenjuje od 1.1.2022. godine

7. Mogućnost dostavljanja obračuna zarade, odnosno naknada zarade u elektronskoj formi

Bilten možete preuzeti OVDE .

Sadržaj:

 1. Dostavljanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 2. Polaganje ispita za službenika za javne nabavke
 3. Korišćenje finansijskih kredita od nerezidenata sa sedištem, odnosno prebivalištem u državi članici EU
 4. Za manje od mesec dana počinje provera porekla imovine fizičkih lica
 5. Ogranak stranog privrednog društva
 6. Ubrzano je donošenje zakona o elektronskom fakturisanju

Bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Sadržaj:

1. Dostavljanje izveštaja o upravljanju otpadom do 31. marta 2021. godine

2. Da li suplementi dobijeni bez naknade podležu plaćanju uvoznih dažbina

3. Specifičnosti ogranka stranog privrednog društva sa aspekta primene drugih zakona

4. Za 2020. godinu iznos od 2.987.424 dinara neoporeziv je kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana

5. Obaveza dostavljanja izveštaja o adekvatnosti i funkcionisanju finansijskog upravljanja i kontrole i izveštaja o funkcionisanju sistema interne revizije do 31. marta 2021. godine

6. Obaveze dostavljanja izveštaja do 31. marta 2021. godine za ambalažu i ambalažni otpad

CEO BILTEN U PDF FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDE .

Sadržaj:

1. Značaj prinudnog otkupa akcija u odnosu na status malih akcionara

2. Instant plaćanje u uslovima Covida 19

3. Kamatne stope u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2021. godinu, izmena poreske prijave za obračun poreza na dobit i izmena poreske prijave za obračun poreza na dobit i izmena poreske prijave poreza po odbitku na prihode i naknade nerezidenata i rezidenata

4. Reklamacija potrošača, obaveza prodavca i prava, dužnosti i ovlašćenja nadležnog inspektora

5. Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu

6. Od 1. jula 2021. godine počinje primena pojedinih podzakonskih propisa o fiskalizaciji.

Bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Sadržaj:

 1. Novine koje donosi izmenjen Zakon o porezu na dohodak građana
 2. Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje stupio je na snagu 7. maja 2021. godine
 3. Izmenjen je datum početka registrovanja i dostavljanja elektronskih faktura
 4. Upozorenje Komisije za hartije od vrednosti da je veoma problematično i rizično ulaganje u binarne opcije
 5. Zaključak Vlade RS 05 broj 53-4228/2021
 6. Donet je Zakon o elektronskom fakturisanju
 7. Obaveza privrednih društava sa aspekta arhivske građe nastaje 2022.

Bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE .