Prijava

Home   /   Prijava

Prijavu možete preuzeti klikom OVDE.

Popunjenu prijavu prosledite na e-mail obrazovanje@bsavet.rs.

Ili možete da se prijavite putem forme, automatski će se izdati popunjeni dokumet na adresu odgovornog lica vaše firme i na adresu Saveta.